Evde Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir? 17TEM
Evde Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Evde Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Elektrik üretimi artık daha yeşil bir Dünya için çevreci sistemler ile yapılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en güncel olanıdır. Dünya’nın sürekli Güneş ışınlarına maruz kalması nedeniyle gelen enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesine yönelik çalışmalarda belirli aşamalara gelinmiştir. Güneş panelleri ismi verilen aygıtlar ile ışık, elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Güneş Enerjisinin Kullandığımız Ev Elektriğine Dönüşümü

Güneş panelleri, Dünya’ya ulaşan gün ışığını herhangi başka bir enerji çevirimine gerek kalmadan elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Fotovoltaik panel olarak da adlandırılan Güneş panelleri, İngilizce photovoltaic teriminden ortaya çıkmıştır. Yunancada ışık anlamına gelen “phos” ve elektromotor kuvvet olan “volt” isimlerinin birleşmesinden meydan gelmiştir. Işığı güce, yani elektriğe dönüştüren paneller olarak tanılandırılmaktadır. Güneş’ten gelen ışığın fotovoltaik paneller üzerine düşmesi ile özel yapıları sayesinde fotovoltiak etki ile Güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleşir. Üretilen elektrik ise güneş inverterleri sayesinden evlerde ya da iş yerlerinde kullanılan geleneksel elektriğe dönüşmektedir. Anlatılan basit işlemler ile Güneş panellerinden üretilen elektrik doğrudan kullanılabilir, depolama birim olan akülerde daha sonra kullanılmak üzere depolanabilir ya da fazlası elektrik şebekesine aktarılabilir.

Evde Elektrik Üretimi

Güneş kendi sistemi içinde bulunan tüm canlılar için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağından ucuz ve temiz bir şekilde evlerde fayda sağlamak mümkündür. Evlerin çatılarında bulunan boş alanların değerlendirilmesi ile günümüzde artan popülerlik ile evde elektrik üretimi faaliyetleri revaçtadır. Fotovoltaik panellerin montajı ile ev çatıları artık birer enerji santraline dönüşmektedir. Bu enerji üretim santrali ile sonsuz kaynağa sahip olan Güneş’ten ihtiyaç olunan elektrik enerjisi sağlanmakta, Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile şebekeden alınacak elektrik enerjisinden tasarruf edilmekte ve hatta üretim fazlası olan elektriği elektrik şebeke sağlayıcılarına satarak avantaj bile elde edilebilmektedir. Tasarım ve Güneş paneli enerjisi hesaplanmasında etki eden faktörler sırasıyla; çatı alanının büyüklüğü, aylık elektrik tüketime ve şebeke sağlayıcısı ile yapılan elektrik sözleşme gücüdür.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Düzeneği

Tüm düzenek aslında Güneş’in yaydığı ışık huzmelerinin yakalanması ile başlamaktadır. Ev çatısına kurulu olan fotovoltaik paneller, diğer adı ile Güneş panelleri, üzerlerine düşen Güneş ışınını yüksek verimlilik ortamında özel yapısı sayesinde yakalar. Yakalanan Güneş ışını, fotoelektrik etkisi ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Fakat dönüştürülen elektrik direkt akım olarak üretilir. Evlerde veya ana şebekede bulunan ve kullanılan elektrik alternatif akımdır. Aslında Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile elde edilen elektrik akımı direkt olarak kullanılmamaktadır. DC (Direkt akım) elektriği AC (Alternatif akım) elektriğe dönüştürmek maksatlı inverter (çevirici) adı verilen cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Inverter bu sistem içinde üretilen elektriği kullanmak açısından önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır.

Inverter cihazından çıkan elektrik, o esnada ev içinde kullanılan herhangi bir cihazda kesinti yaşamadan ya da herhangi bir tesisat değişikliği yapmadan kullanılmaktadır. Bazı zamanlarda gerek Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmaması ya da ev içi kullanılan elektrik miktarının artmasından dolayı enerji ihtiyacı üretim durumu değişmektedir. Güneş enerjisi yeterli elektrik üretemediği ya da ihtiyacı karşılamadığı durumlarda ise şebeke elektriğinden faydalanmaya devam edilmektedir. Herhangi bir kesinti yaşama olayı olmamaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi fazlası olduğu durumlarda ise, geleneksel şebekeye bağlı kalmanın avantajından faydalanılır. Bu durumda ise aylık mahsuplaşma adı altında bir terim karşımıza çıkmaktadır. Tanım olarak aylık mahsuplaşma; evin geleneksel şebekeden aldığı elektrik miktarı ile çatısından üretilen ve şebekeye satılan elektrik miktarın arasında oluşan farktır. Bu sayede ücret hesaplaması yapılır.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.